9 M E D I A N E I N K O M M E N N A C H W I R T S C H A F T S K L A S S E N , Ö N A C E 2 0 0 3 F o rt s e tz u n g 2 0 0 7 F ra u e n 5 0 % v e rd ie n e n w e n ig e r a ls . .. E U R O b ru tt o p ro M o n a t (o h n e S o n d e rz a h lu n g e n ) 2 .0 0 1 1 .4 4 5 1 .2 4 6 1 .1 5 7 1 .5 6 9 2 .1 0 1 1 .3 4 3 1 .7 0 6 1 .5 8 0 1 .3 9 7 1 .2 5 3 8 5 3 2 .1 2 9 1 .5 4 6 1 .5 5 2 1 .5 3 9 1 .3 6 8 1 .6 6 3 1 .4 2 0 Q u e ll e : H V d e r S o z ia lv e rs ic h e ru n g s tr ä g e r, V e rt e il u n g d e r b e it ra g s p fl ic h ti g e n A rb e it s e in k o m m e n n a c h A lt e rs g ru p p e n u n d W ir ts c h a ft s k la s s e n . O h n e S o n d e rz a h lu n g e n ( 1 /1 4 d e s Ja h re s b ru tt o e in k o m m e n s ). O h n e L e h rl in g e u n d o h n e p ra g m a ti s ie rt e B e a m te . 1 ) L ie g t ü b e r d e r H ö c h s tb e it ra g s g ru n d la g e v o n € 3 .3 6 0 ,- . 2 ) L ie g t ü b e r d e r H ö c h s tb e it ra g s g ru n d la g e v o n € 3 .4 5 0 ,- . 3 ) L ie g t ü b e r d e r H ö c h s tb e it ra g s g ru n d la g e v o n € 3 .6 3 0 ,- . 4 ) L ie g t ü b e r d e r H ö c h s tb e it ra g sg ru n d la g e v o n € 3 .6 3 0 ,- . 5 ) L ie g t ü b e r d e r H ö c h s tb e it ra g s g ru n d la g e v o n € 3 .8 4 0 ,- . M ä n n e r 3 .2 5 3 2 .0 5 2 2 .0 0 0 1 .3 8 9 1 .9 1 8 3 .3 4 3 1 .8 8 9 2 .0 7 9 1 .9 8 4 1 .9 9 5 1 .8 4 5 1 .1 1 4 2 .2 1 0 2 .3 6 9 2 .3 9 3 2 .2 3 9 1 .9 2 9 2 .0 3 8 2 .1 2 0 2 0 0 6 F ra u e n 1 .9 8 2 1 .4 0 1 1 .2 1 6 1 .1 3 1 1 .5 1 6 2 .0 5 2 1 .3 0 0 1 .6 7 1 1 .5 0 6 1 .3 5 2 1 .2 2 2 8 2 9 2 .0 3 7 1 .5 0 5 1 .5 1 1 1 .4 9 7 1 .3 3 5 2 .5 5 3 1 .3 8 2 M ä n n e r 3 .2 2 3 2 .0 0 1 1 .9 5 3 1 .3 5 8 1 .8 8 0 3 .2 5 5 1 .8 2 9 2 .1 0 5 1 .9 1 1 1 .9 4 5 1 .8 0 9 1 .1 0 1 2 .1 1 9 2 .2 9 8 2 .3 2 2 2 .1 7 7 1 .8 9 3 2 .8 9 2 2 .0 6 1 2 0 0 5 F ra u e n 1 .9 0 7 1 .3 6 1 1 .1 8 5 1 .0 9 0 1 .4 7 9 2 .0 0 1 1 .2 6 8 1 .6 1 9 1 .4 4 5 1 .3 4 3 1 .1 9 2 8 1 3 1 .9 9 3 1 .4 6 5 1 .4 7 2 1 .4 5 8 1 .3 0 5 1 .9 3 3 1 .3 4 8 M ä n n e r 3 .1 5 9 1 .9 5 3 1 .9 0 3 1 .2 9 9 1 .8 1 9 3 .1 6 1 1 .7 9 1 2 .0 2 7 1 .8 1 6 1 .9 4 1 1 .7 8 5 9 3 5 2 .1 4 9 2 .2 2 6 2 .2 5 3 2 .1 1 8 1 .8 4 7 2 .5 5 8 2 .0 0 9 2 0 0 4 F ra u e n 1 .8 1 5 1 .3 5 1 1 .1 6 7 1 .0 8 9 1 .4 4 5 1 .9 5 5 1 .2 3 4 1 .5 6 8 1 .4 1 0 1 .3 2 9 1 .1 7 4 7 8 2 1 .8 5 1 1 .4 3 1 1 .4 3 7 1 .4 2 6 1 .2 8 5 1 .5 5 2 1 .3 2 8 M ä n n e r 3 .0 4 7 1 .9 2 9 1 .8 6 9 1 .3 0 8 1 .7 7 8 3 .0 6 7 1 .7 6 7 1 .9 5 2 1 .7 9 9 1 .9 1 4 1 .7 6 7 9 1 6 2 .1 5 1 2 .1 7 0 2 .1 9 3 2 .0 7 5 1 .8 1 3 2 .3 2 0 1 .9 7 3 2 0 0 3 F ra u e n 1 .8 0 6 1 .3 2 3 1 .1 4 9 1 .0 7 4 1 .4 2 2 1 .9 1 5 1 .2 0 3 1 .5 3 0 1 .3 2 9 1 .3 2 7 1 .1 3 5 7 4 1 1 .7 5 5 1 .4 0 1 1 .4 0 7 1 .3 9 6 1 .2 6 1 1 .5 5 0 1 .3 0 5 M ä n n e r 2 .9 8 1 1 .9 0 4 1 .8 3 6 1 .2 9 0 1 .7 5 1 3 .0 2 3 1 .7 5 1 1 .8 9 2 1 .7 7 3 1 .9 0 2 1 .7 1 1 7 7 7 2 .0 3 0 2 .1 1 8 2 .1 4 2 2 .0 3 6 1 .7 8 5 2 .4 7 2 1 .9 4 1 1 9 9 5 F ra u e n 1 .5 9 7 1 .1 5 1 1 .0 2 1 9 3 6 1 .1 3 2 1 .5 7 3 9 6 1 1 .3 1 0 9 5 3 1 .1 8 9 1 .0 0 1 6 2 7 1 .7 2 5 1 .1 3 6 1 .1 4 0 1 .1 4 2 1 .0 9 0 1 .1 8 5 1 .1 2 3 M ä n n e r 2 .4 7 9 1 .5 8 4 1 .5 7 0 1 .1 0 2 1 .4 3 0 2 .3 6 4 1 .4 5 3 1 .5 6 4 1 .3 1 1 1 .6 6 5 1 .4 7 3 8 1 6 1 .9 1 8 1 .7 0 8 1 .7 3 5 1 .6 6 8 1 .5 1 1 1 .6 6 3 1 .6 3 3 P e ri o d e n d u rc h s c h n it t En e rg ie - u n d W a s s e rv e rs o rg u n g B a u w e s e n H a n d e l; I n s ta n d h a lt u n g u n d R e p a ra tu r v o n K ra ft fa h rz e u g e n u n d G e b ra u c h s g ü te rn B e h e rb e rg u n g s - u n d G a s ts tä tt e n w e s e n V e rk e h r u n d N a c h ri c h te n ü b e rm it tl u n g K re d it - u n d V e rs ic h e ru n g s w e s e n R e a li tä te n w e s e n , V e rm ie tu n g b e w e g li c h e r S a c h e n , E rb ri n g u n g v o n u n te rn e h m e n s b e z o g e n e n D ie n s tl e is tu n g e n Ö ff e n tl ic h e V e rw a lt u n g , L a n d e s v e rt e id ig u n g , S o z ia lv e rs ic h e ru n g U n te rr ic h ts w e s e n G e s u n d h e it s -, V e te ri n ä r- u n d S o z ia lw e s e n E rb ri n g u n g v o n s o n s ti g e n ö ff e n tl ic h e n u n d p e rs ö n li c h e n D ie n s tl e is tu n g e n P ri v a te H a u s h a lt e E x te rr it o ri a le O rg a n is a ti o n e n u n d K ö rp e rs c h a ft e n S a c h g ü te re rz e u g u n g I S a c h g ü te re rz e u g u n g I I S a c h g ü te re rz e u g u n g I II D ie n s tl e is tu n g e n W ir ts c h a ft s k la s s e n ic h t z u o rd e n b a r W ir ts c h a ft s k la s s e n i n s g e s a m t