Studie_________________________________________________________________________________________ Tidskriften Analys&Kritik (2002): Avregleringen och avvecklingen av postväsendet (Liberalisierung und Abbau des Postwesens), Artikel vom 05.05.2002, www.analyskritik.press.se/ekonomi/avregleringar/posten.htm Tidskriften Analys&Kritik (2002): Connex anbud p? t?gtrafiken p? Norrland och avregleringarna (Connex Angebot im Zugverkehr in Norrland und Liberalisierungen), Artikel vom 26.07.2002, www.analyskritik.press.se/ekonomi/avregleringar/jarnvagstrafiken.htm Tidskriften Analys&Kritik (2002): Privatiseringen av kärnverksamheten – brevbärarna (Privatisierung der Kerntätigkeit - Briefträger), Artikel vom 30.10.2002, www.analyskritik.press.se/ekonomi/avregleringar/posten.htm Tidskriften Analys&Kritik (2002): SJ - hela folkets järnväg? (SJ – Der ganzen Bevölkerung Bahn?), Artikel vom 04.11.2002, www.analyskritik.press.se/ekonomi/avregleringar/jarnvagstrafiken.htm Tidskriften Analys&Kritik (2002): T?gtrafikens kris och avregleringarna (Zugverkehrskrise und Liberalisierung), Artikel vom 28.06.2002, www.analyskritik.press.se/ekonomi/avregleringar/jarnvagstrafiken.htm Tidskriften Analys&Kritik (2002): T?gtrafikens kris och avregleringarna del II (Zugverkehrskrise und Liberalisierung Teil II), Artikel vom 01.07.2002, www.analyskritik.press.se/ekonomi/avregleringar/jarnvagstrafiken.htm Tidskriften Analys&Kritik (2003): Kollaps för elsystemet och elmarknaden (Kollaps des Elsystems und Elmarktes), Artikel vom 11.01.2002, http://www.analyskritik.press.se/energipolitik/elavreglering.htm Tidskriften Analys&Kritik (2003): Minskat antal elmontörer (Verkleinerte Zahl an Elektromonteuren), Artikel vom13.01.2003, http://www.analyskritik.press.se/energipolitik/elavreglering.htm Tidskriften Analys&Kritik (2003): Roland Sp?nt om amerikaniseringen av den svenska arbetsmarknaden (Roland Sp?nt über die Amerikanisierung des schwedischen Arbeitsmarktes) und Avregleringen av arbetsmarknaden (Liberalisierung des Arbeitsmarktes), Artikel vom 22.03.2003, www.analyskritik.press.se/ekonomi/avregleringar/arbetsmarknaden.htm 204